பாலியல் வன்கொடுமை!!!

பெண்(Women) குழந்தைகள் தெய்வத்திற்கு சமம் ஆனால் அப்பெண் குழந்தைகளை என் குழந்தைகள்; தன்னுடைய குழந்தைகளை போல நினைக்காமல் மனித இனம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது. நரகாசுரன் என்ற அசுரன், அவனைக் கொன்றதற்காக தீபாவளி...

தாய்மை என்பது அது ஒரு வரம்!!!

அவள் அன்னையாகவும் மட்டுமில்லாமல், கடவுளின் மறு அவதாரமாக இருக்கிறாள். தாயின் கருவறையில் இருந்து வெளிவரும் பொழுது, அந்த குழந்தையின் ஒர கன குரலுக்காக பத்து மாதங்கள் சுமக்கிறாள்....